Blog

Nejdůležitější myšlenka je...

Nejdůležitější myšlenka je...

Jestli se má v životě něco změnit, je nejvíc zapotřebí se pro to vědomě rozhodnout... pak se člověk stává z oběti situace tvůrcem své reality.