PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK METODY SELFBALANCING®

Znáte Selfbalancing? Víte, co se pod tímto názvem skrývá za metodu?

Selfbalancing je velmi zjednodušeně metoda či přístup mnou dlouhodobě badané práce s tělem, který patří do celostního alternativního přístupu k tělu. 

Jemným dotykem a vědomým nasloucháním školený praktikant pracuje s tělem svého klienta, kde naslouchá skrz přikládání rukou na různá místa na těle přirozeným jemným rytmům v těle za účelem obnovení prožívání zdraví, nárůstu vitality a zharmonizování organismu.

Selfbalaning trochu obšírněji je metodou biodynamické práce s tělem, vycházející v základu z kraniosakrální biodynamické terapie a opírající se o poznatky z praxe tekutinového těla dle přístupů Continuum movement a doplňující nahlížením na tělo z pohledu intuitivní anatomie a poznatků o fungování těla dle ThetaHealing. 

Samotná metoda je ale mnohem širší v rozsahu nástrojů, se kterými pracuje, aby každý z účastníků profesionálního výcviku pak ve své vlastní praxi měl dost možností vybrat si pro svou cestu jedinečný "toolbox" tedy sadu nástrojů pro práci s klienty.

Metoda pomáhá vrátit se zpět k prožívání kontaktu s tělem na mnoha úrovních, přináší vitalitu, možnost sebepéče díky většímu porozumění svému vlastnímu tělu a jeho potřebám. 

Činí nás vnímavější k našim potřebám, stabilnějšími v kontaktu s našimi emocemi, zvyšuje úroveň seberegulace, odolnosti při náročných životních situacích. 

Péčí Selfbalancingu se můžeme dostat i k hlubokým duchovním úrovním našeho Bytí a porozumět lépe našemu jedinečnému otisku v životě a žít tak více vědoměji, svobodněji.

Možná jste v životě zacítili potřebu věnovat se svému tělu, více mu porozumět?

Nebo...

 • cítíte chuť věnovat se práci s tělem profesionálně,
 • věříte, že vlastní znalost těla a sebeléčení má ve vašem životě důležité místo a chcete vše dál prozkoumávat, naučit se o těle ještě víc, 
 • víte, že vás silně ovlivňují nahromaděné emoce, pocity, staré vzorce chování (ty vyřčené a hlavně ty potlačené) a jejich projevy se mohou skrz práci s tělem uvolnit,
 • prošli jste traumatizujícími událostmi a potřebujete tento trauma náboj z těla uvolnit pro větší prožívání zdraví a hlavně radosti, volnosti, vitality,
 • sami jste objevili samouzdravující mechanismy těla a chcete je dál rozvíjet, třeba i do profesního rozměru?

Metoda SELFBALANCING® podpoří citlivě ale účinně přirozené schopnosti těla mezi něž patří i sebeléčení. Uleví při širokém spektru komplikací a problémů tělesných, psychických... chronických i akutních. 

Velmi účinná je při řešení hlubokých duchovních a psychospirituálních témat nebo při zpracovávání traumatických zážitků. Během práce metodou Selfbalancing se s klientem dostáváme i ke konstelačním přístupům, práci s přírodní šamanskými prvky či vrácení se k důležitým momentům skrze regresi.

Vždy však metoda SELFBALANCING® pracuje se současným stavem klienta a řeší jen důležitá témata pro jeho uzdravování na všech úrovních pro TADY A TEĎ. 

Během ročního profesionálního výcviku

 • se z vás mohou stát profesionální praktikanti této metody a vy můžete začít novou pracovní etapu svého života,
 • se můžete ke své současné praxi zaměřit i na tuto formu poskytování podpory a uzdravování svých klientů.

Roční profesionální výcvik metody SELFBALANCING® začíná otevřeným seminářem již v únoru 2024.

O autorce metody Selfbalancing®

Kateřina Hrabec

Jsem Kateřina, sama jsem si prošla cestou zpracování traumatu a tuhle cestu jsem šla poctivě a dlouho. Pomohla mi v tom řada přístupů, jak se s nimi vyrovnat, největší díky ale patří rozhodně bodyterapii. Více než 40 let pozoruji své tělo i to, jak reaguje, stejně tak se více než 17 let zabývám osobním rozvojem. Vše jde ruku v ruce, a proto nemůžeme uzdravovat tělo, pokud mysl strádá, stejně jako nemůžeme plně uzdravit mysl, pokud je tělo v nerovnováze. Díky těmto zkušenostem vznikla pod mýma rukama metoda SELFBALANCING® a já vás ji teď během ročního výcviku ráda naučím.

Metoda SELFBALANCING® je jiná:

Kombinuje v sobě kraniosakrální biodynamickou terapii s dalšími metodami. Přináší s sebou práci s myslí i tělem zároveň. Při práci s myslí nám mohu být nápomocny i koučovací postupy, konstelační přístup, šamanská moudrost, další formy práce s tělem, pohybová a taneční terapie. 

Ovšem vše je založené na vědomé práci s tělem. Nejde o masáž ani o terapii, kde si sednete v křesle a povídáte, jde o kontakt s tělem, jeho moudrostí a naslouchání uzdravujícím procesům v něm. 

Úvod každého ošetření zahrnuje rozhovor a poté i samotné ošetření na lůžku, které je ale velmi jemné a příjemné. Dostat se můžeme v práci i mimo lůžko, při práci v prostoru a s pohybem, emočním nábojem, práci skrz imaginace... to vše můžete zažít při ošetření metodou Selfbalancing.

Metoda SELFBALANCING®

 • poskytuje celkový pohled na organismus a jeho fungování,
 • vychází z kraniosakrální biodynamiky a bodyterapie,
 • využívá prvky pohybové a taneční terapie,
 • dává konstelační pohledy na zdraví a jeho projevy,
 • zapojuje i koučinkové přístupy a práci s omezujícími přesvědčeními,
 • naučí vás naladit se na matrici zdraví,
 • pracuje s intuitivní medicínou a biodynamickým polem,
 • vede k návratu ke zdraví a plnému prožívání zdraví v těle.

Ošetření metodou SELFBALANCING® probíhá ve 2 částech. Nejprve se praktikant seznámí se svým klientem a jeho zakázkou během úvodního rozhovoru. Společně pojmenují případné zdravotní obtíže a hledají pozadí jejich kořenů.

Pak přichází samotné ošetření na masérském lehátku. Klient se položí oblečený na lehátko a praktikant ho vede respektujícím způsobem ke ztišení a naslouchá přirozeným projevům těla. Vede ho k nastartování ozdravných procesů a uvolnění napěťových vzorců.

Vše probíhá v soustředění na přítomnost a klient může sdílet své pocity kdykoliv během ošetření. Nejčastěji jde o příjemné a uvolňující pocity. 

Ovšem při práci na větších traumatech může dojít i k dynamičtějším projevům, vždy ale jen tak, aby byla zachována integrita ošetřovaného.


Bodyterapeut - pohled absolventa výcviku

Postupně se noříte do stavu soustředění, ukotvujete své tělo a zklidňujete mysl. Připravujete bezpečný prostor pro svou práci. Před vámi na lůžku leží klient připravený na biodynamickou práci. Jako průvodci jej vedete k propojování a naslouchání moudrosti svého těla a znovunalezení spojení sama se sebou. Dochází k uzdravování, aby mohl váš klient zažívat v běžném životě vitalitu i radost ze sebe sama. 

Tato krásná a hluboká práce se stává vaším posláním a vy prostředníkem pro prožívání celistvosti a vitality, tolik v dnešní době potřebných atributů života.

Poznávání sebe sama - pohled absolventa výcviku

Díky vytříbené vnímavosti a citlivosti k vlastnímu tělu se lehce noříte do klidu a naslouchání vnitřních systémů vašeho těla. Pomocí znalostí intuitivní anatomie a fyziologie dokážete rozluštit, jak k vám jednotlivé orgány promlouvají. 

Vnímáte vše, co vám tělo sděluje a vy zažíváte hluboké propojení s celým vesmírem uvnitř sebe. Tato sebeobjevná pouť přináší do vašeho života spojení se sebou, více vitality, pocity sebeuvědomění a sebepotvrzení. 

Vaše kvalita života se zlepšuje a vy si sami uvědomujete a lépe odstraňujete nezdravé návyky. Užíváte si své tělo, hýčkáte ho a prožíváte vše díky tomu v mnohem větší intenzitě.

Reference

"Ráda bych vyjádřila poděkování a vděčnost, že jsem na svojí cestě měla možnost potkat Kateřinu a setkat se osobně s její prací. V minulosti jsem opakovaně navštěvovala ošetření metodou Kraniosakrální terapie, avšak nikdy tato ošetření neměla na moje tělo a mysl tak hluboký dosah a okamžitý pozitivní posun, jako je to v případě ošetření u Kateřiny. Ve spolupráci s Katkou vnímám velikou pravdu, že terapeut vás umí dovest do hloubky, kterou sám osobně navštívil, k místům, kterými sám prošel a k bolesti, kterou sám v sobě uzdravil. Terapie Kateřiny vedou klientka k uzdravení těch nejbolestivějších a nejhlubších traumat. Znám práci Katky již pár let a v minulosti jsme spolu spolupracovali na jiných projektech v oblasti osobního rozvoje a osobní transformace. Vím, jak krásnou, ale náročnou a hlubokou cestou za posledních 17 let prošla a jak lidsky kvalitní člověk je. Bez váhání řadím Kateřinu mezi špičku mezi terapeuty v ČR a z celého srdce ji přeji, aby ve svém poslání i osobním životě byla dále tak naplněná, šťastná a úspěšná, jako tomu mohu být přítomna nyní. Ze srdce děkuji"

Hana Šrámková (koučka)

"Kateřina je velmi empatická a vnímavá žena. Dokáže se dobře naladit na klienta a jeho příběh. Má rozsáhlé osobní zkušenosti a prošla rozličnými kurzy a výcviky zaměřenými na terapeutickou práci a práci s traumatem. Při sezení s ní se cítím bezpečně a vím, že se mohu při naší společné práci pustit do sdílení a otvírání i velmi osobních témat. Je pro mě dobrou průvodkyní na cestě krajinami duše i těla."

Tereza Pospěchová (psychoterapeutka)

Projděte se mnou ročním výcvikem

Roční profesionální výcvik metody SELFBALANCING® probíhá během osobních setkání po celý rok, tedy 10 měsíců po sobě. O prázdninách (červenec a srpen 2024) jsou 2 měsíce volnější.


Přibližně každý měsíc proběhne 1 víkendové osobní setkání v SELF studiu v historickém centru Prahy. Startujeme v únoru 2024 otevřeným seminářem, který je zároveň i úvodním seminářem celého výcviku. Poslední setkání proběhne pravděpodobně začátkem roku 2025, vše bude včas upřesněno.


Součástí výcviku je řada přednášek i několik workshopů, praktické nácviky, výměnná ošetření s dalšími studenty, zkušební ošetření s lidmi z vašeho okolí. Jistotu vám dodají 2 supervizní setkání v menší skupině, kde bude prostor pro dotazy z praxe. Během prázdnin dostanete úkoly pro domácí zpracování.


Minimální počet studentů je 6, maximální 12 pro zachování intimní atmosféry při hlubinné práci s tělem a jeho systémy.


Celková časová dotace výcviku je 180 hodin.


Výcvik je zakončený certifikátem po absolvování minimálně 80 % výuky. (Prakticky je možné chybět na dva termíny, které nejdou po sobě, a doplnit si ho samostudiem.)


Na základní výcvik můžete navázat i druhým rokem výcviku - Selfbalancing PROFI, který půjde do mnohem větší hloubky a kontextu, aby váš přístup byl opravdu hlubokým průnikem do fyzické i duchovní úrovně Bytí.


Se všemi zájemci o tento výcvik si nejprve zavolám. Během callu se ujistíte vy i já, že je výcvik metody SELFBALANCING® právě pro vás a pokud si řekneme společné ANO, uvítám vás v něm s otevřenou náručí. 

Tedy ještě budu potřebovat, aby to ANO řeklo i vaše tělo... samozřejmě. :-) Proto je důležitým faktorem pro rozhodování i absolvování vlastního ošetření metodou Selfbalancing v roli klienta, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte, co to Selfbalancing v praxi znamená. A pokud i vaše tělo řekne ANO, opravdu vás se vší radostí a otevřenou náručí uvítám ve výcviku. 

O termín callu mi, prosím, napište na Messenger Kateřina Hrabec nebo na e-mail katerina.hrabec@gmail.com

Momentky z výcviku

Během výcviku se budete učit:

 • skrze svůj vlastní prožitek kontaktovat postupně všechny struktury v těle (systémy, jednotlivé orgány, fascie,...),
 • naladit se na vlastní biodynamické rytmy těla,
 • nacházet biodynamické rytmy i u ostatních účastníků výcviku,
 • objevovat místa, která potřebují péči, pozornost a uzdravování,
 • spoustu praktických i teoretických informací,
 • jak úspěšně rozjet svou vlastní praxi,
 • jak pracovat s duševní stránkou a duchovně pojmout svou praxi.

Roční výcvik metody SELFBALANCING® v číslech:

 • 1 úvodní call
 • 1 otevřený seminář v Praze
 • 180 hodin výcviku
 • 10 víkendových setkání
 • maximálně 12 účastníků
 • 2 měsíce "volna" během prázdnin a trochu domácího studia :-)
 • 1 dobrovolné setkání v rámci prázdninového volna pro utužení kolektivu
 • 4-6 externích lektorů
 • 2 supervizní setkání
 • min 10 povinných výměnných ošetření s ostatními studenty
 • min 20 vlastních zkušebních ošetření pro sbírání kazuistik k supervizím
 • min 10 vlastních ošetření v roli klienta pro zpracování vlastních témat vyvstávajících v procesu učení a pro ukotvení praxe Selfbalancingu z rukou zkušených praktikantů Selfbalancingu
 • nepočítaně praktických nácviků během výcviku 
 • kopa smíchu, dojetí, léčení 
 • 1 certifikát o absolvování

Termíny víkendových setkání:

Víkendová setkání v termínech 

1. modul 16. - 18. 02. 2024
2. modul 22. - 24. 03. 2024
3. modul 03. - 05. 05. 2024
4. modul 24. - 26. 05. 2024
5. modul 21. - 23. 06. 2024
6. modul 20. - 22. 09. 2024
7. modul 25. - 27. 10. 2024
8. modul 15. - 17. 11. 2024
9. modul 06. - 08. 12. 2024
10. modul bude upřesněno 

Časový rozvrh setkání

 • pátek: 10 - 13 hod. a 15 - 19 hod.
 • sobota: 10 - 13 hod. a 15 - 19 hod.
 • neděle: 10 - 13 hod. a 14.30 - 16.30 hod.

Pokud by náš výcvik přerušila coronavirová pandemie, plánuji online verzi daných termínů výcviku.

Máte dotazy?

Nejste si jistí, že všemu rozumíte? Zeptejte se mě na Messengeru Kateřina Hrabec nebo na e-mailu katerina.hrabec@gmail.com či na tel. 737 336 768 nebo 777 436 768.

Pokud cítíte volání a máte chuť se přidat, bude mi velkou ctí vás na cestě doprovázet. Vítejte na palubě. Tedy prozatím na molu a pokud vás během našeho rozhovoru, kde si přiblížíme vše, co vás k výcviku může zajímat, řekneme společné ANO a váš zážitek z ošetření metodou vše jen potvrdí, pak mi bude radostí vás pozvat i na pomyslnou palubu. 

O společný call mi napište do Messengeru nebo skrz zmíněné další kontakty.

Budu se těšit. 

Cena výcviku metody SELFBALANCING®:

Informace o ceně a možných splátkách si povíme na úvodním callu ZDARMA, kde se vám budu až 30 min věnovat a můžeme se poznat blíž. Těším se na vás.

Celý výcvik je možné zakoupit až po úvodním callu, kde se seznámíme, řekneme si detaily k výcviku a zjistíme, zda je prostor otevřený vzájemné spolupráci a zda jsem já vhodným průvodcem pro tuto vaši roční studijní cestu.

Zároveň je vyžadováno seznámení se s metodou Selfbalancing - S.E.L.F. terapie formou vlastního prožitku z ošetření v roli klienta 1-2x ještě před nástupem do výcviku. Jen prožitek na vlastní kůži vám může dát jasnou odpověď, jestli je tento výcvik právě vaší cestou.

Chci se zeptat na výcvik