VÝCVIK biodynamické práce metodou SELFBALANCING

  • Zajímá vás biodynamika a máte chuť proniknout více do jejích tajů?

  • Máte potřebu najít pro své pracovní zaměření nový směr bodyterapie a biodynamické pojetí práce vás oslovuje?

  • Jste klienty, kteří biodynamickou terapii sami podstupují, a nyní cítíte, že byste rádi poznali tuto práci i z druhé strany, tedy z pozice samotného terapeuta?

  • Máte touhu skrze své ruce a svou dovednost nacítit se na druhé pomáhat jiným a nastartovat tak novou etapu své pracovní dráhy, svého poslání?

  • A že vůbec nevíte, o čem to tu píšu? Jste laik, kterému biodynamická terapie ještě nepřišla do cesty, ale něco ve vás říká, že tohle je správný směr?


Během své více než 10leté praxe na poli biodynamicky pojaté bodyterapie jsem nasbírala tolik zkušeností, zážitků a touhy tenhle cenný a úžasný přístup předávat dál a nyní máte historicky první možnost zúčastnit se výcviku v biodynamické práci metodou SELFBALANCING

Metoda Selfbalancing je mnou trpělivě bádaná, mnohými klienty prověřená metoda v přístupu k biodynamické praxi. Vlastně si sama metoda našla mě a já jí s velkou radostí a pokorou mohu nyní předávat dál těm, kteří mají touhu proniknout do tajů této úžasné práce a naučit se pro sebe a pro ostatní něco víc o dovednosti těla se sebeuzdravovat.

V této současné náročné době, kdy každý z nás zažívá velký otřes ve svých jistotách a tento otřes se dotýká především našeho zdraví, cítím velké požehnání pustit se do práce a naučit další lidi naslouchat velké moudrosti, kterou máme všichni do jednoho k dispozici. Totiž moudrosti těla a jeho jedinečné dovednosti v udržování vitality a zdraví.


O čem celý výcvik bude?

Výcvik je koncipován jako roční studium a během této doby budete postupně pronikat do tajů složitého systému jménem tělo. Budete se učit poznávat jednotlivé systémy zprvu anatomicky a postupně i biodynamicky, kromě viditelné anatomického "designu" těla a všech jeho systémů se naučíte vidět i celou jeho energetickou krásu a geniální provázanost, celistvost.

Naučíte se vnímat projevy zdraví, naučíte se vnímat i patologické projevy, naučíte se slyšet, kde tělo volá po nápravě a kde trpělivě čeká, až si všimneme a začneme konat, aby se opět zdraví mohlo projevit ve svém potenciálu. 


Proč se rozhodnout pro studium metodou Selfbalancingu?

Metoda je zároveň hlubinnou sondou a celistvým pohledem z nadhledu, jak funguje organismus a jak se učit naslouchat jeho moudrosti. Základ této metody vychází z biodynamicky orientované kraniosakrální terapie, která je však obohacena o další prvky a přístupy k bodyterapii, o prvky z pohybové terapie, konstelační pohledy na zdraví a jeho projevy a koučinkové přístupy ke klientovi. 

Pro úplné začátečníky, kteří se s metodou teprve seznamují, doporučuji nejprve pozornost věnovat této sekci.

Celá metoda přináší ještě mnohem víc, než je zde uvedeno a dá se pojmout do slov, je to cesta nejen poznávání těla, je to cesta duševního probuzení a hlubokého duchovního pojetí těla. 

I pro ty z vás, kteří nebudou mít potřebu své nabyté znalosti a dovednosti přenášet dál do své vlastní praxe s klienty, je to cesta seberozvojová, přinášející mnohé AHA momenty a mnohem lepší napojení na vlastní tělo a jeho moudrost.Kolik času vám bude studium zabírat?

Potkávat se budeme jednou měsíčně, 10 měsíců za sebou, startujeme v říjnu 2021, během letních prázdnin budeme mít všichni volno a poslední setkání proběhne v září 2022. Kromě přednášek a praktických nácviků budete mít mezi jednotlivými moduly výměnná ošetření s dalšími studenty a zkušební ošetření s lidmi z vašeho okolí, tedy času na zkušenosti z praxe budete mít požehnaně. 

Další možnosti ukotvit si získané znalosti a dovednosti budete mít na min. 2 supervizních setkáních. Během prázdnin se nepotkáme, ale budete mít úkoly pro domácí zpracování. Prohlubování vlastního procesu zajistíte v rámci svých vlastních sezení během výcviku, aby se objevené roviny dobře usazovaly do vašeho vlastního prožitku nabývající celistvosti. Navíc se během studia setkáte na 2 modulech s odborníky z praxe z oblasti psychoterapie, koučinku a jiných metod ozdravování těla. Těšte se. :-)


A jaká je cena výcviku?

Cena celého výcviku je oproti běžné ceně stanovena na polovic, tedy 42.000,- Kč. Jedná se o historicky první výcvik a tedy máte jedinečnou možnost být hned u počátku. Cena pro další ročník bude už o mnoho vyšší. Tato výhodná nabídka bude pouze pro tento výcvik, kde se budou učit budoucí asistenti ostatních výcviků.

Platit je možné i na splátky, které je možno rozložit si do 12 splátek, ale v tom případě platí cena plná.


Kolik studentů bude ve výcviku?

Maximální počet studentů je 14, minimální počet je 6. Místa se rychle zaplňují z řad mých klientů, tedy pokud máte chuť vykročit novým směrem, neváhejte, jste srdečně zváni.


Kdo vás výcvikem provede?

Celým výcvikem, kromě dvou jarních modulů, vás provedu já, Kateřina Hrabec, autorka metody Selfbalancing, bodyterapeutka, mentorka a průvodkyně žen na cestě uzdravování ženství z následků traumatu zneužívání. Metodu Selfbalancing jsem postupně vyvíjela z původní kraniosakrální biodynamické terapie, která mi před více než 10 lety učarovala. 

Postupně se ale původní pojetí praxe natolik odklonilo od klasické "kranio praxe", že jsem se rozhodla tento směr následovat a začala vznikat metoda má vlastní, kde pojím dohromady přístupy i jiných bodyterapeutických směrů, pohybovou terapii, konstelační práci, koučinkové přístupy a mnoho dalšího. Metoda si sama našla praxí mě a já ji teď předávám dál. Díky bohu.


Pokud cítíte volání a máte chuť se přidat, bude mi velkou ctí vás na cestě doprovázet... vítejte na palubě... tedy prozatím na molu a pokud vás během našeho rozhovoru, kde si přiblížíme vše, co vás k výcviku může zajímat, řekneme společné ANO, pak mi bude radostí vás pozvat i na pomyslnou palubu. <3

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Call k výcviku, kde si řekneme podrobnosti a odpovím na vaše dotazy, si můžete už nyní zarezervovat na Messengeru.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon voyage nám všem společně.