PROFESIONÁLNÍ VÝCVIK METODY SELFBALANCING®

Láká vás biodynamika nebo bodyterapeutická práce?

Slyšeli jste na tento jemný a citlivý přístup samou chválu, ale ještě ho nevyzkoušeli?

Sami jste zažili biodynamické ošetření a rádi byste se ho naučili praktikovat?

Už s lidmi nějaký čas pracujete a pomáháte jim díky dotekům vašich rukou?

Možná jste v životě

 • několikrát se svěřili do péče profesionálů, ale stále se necítíte lépe,
 • jen zvídaví a baví vás hledat nové způsoby objevování sebe sama,
 • uvěřili, že je možné léčit sebe i lidi kolem vás pouhými doteky,
 • zjistili, že nejvíce vás ovlivňují emoce, ty vyřčené i ty potlačené,
 • prošli traumatizujícími událostmi,
 • objevili samouzdravující mechanismy těla a chcete je dál rozvíjet.

Metoda SELFBALANCING® podpoří citlivě ale účinně přirozené schopnosti těla mezi něž patří i sebeléčení. Uleví při širokém spektru komplikací a problémů tělesných, chronických, akutních i psychických. Velmi účinná je při řešení hlubokých duchovních a psychospirituálních témat nebo při zpracovávání traumatických zážitků. Stejně tak může pomoci s problémy spojenými s rodovou linií a s její pomocí dokážete jít až do regrese.

Vždy však metoda SELFBALANCING® pracuje se současným stavem klienta a řeší jen důležitá témata pro jeho uzdravování na všech úrovních.

Během ročního výcviku

 • se z vás mohou stát profesionální praktikanti této metody a vy můžete začít novou pracovní etapu svého života,
 • se můžete zaměřit sami na sebe a odnést si z něj co nejvíce poznatků o svém těle i mysli,
 • nebo také obojí dohromady.

Roční výcvik metody SELFBALANCING® začíná otevřeným seminářem již na konci května 2022.

O autorce metody Selfbalancing®

Kateřina Hrabec

Jsem Kateřina, sama jsem si prošla cestou zpracování traumatu a tuhle cestu jsem šla poctivě a dlouho. Pomohla mi v tom řada přístupů, jak se s nimi vyrovnat, největší díky ale patří rozhodně bodyterapii. Více než 40 let pozoruji své tělo i to, jak reaguje, stejně tak se více než 17 let zabývám osobním rozvojem. Vše jde ruku v ruce, a proto nemůžeme uzdravovat tělo, pokud mysl strádá, stejně jako nemůžeme plně uzdravit mysl, pokud je tělo v nerovnováze. Díky těmto zkušenostem vznikla pod mýma rukama metoda SELFBALANCING® a já vás ji teď během ročního výcviku ráda naučím.

Metoda SELFBALANCING® je jiná:

Kombinuje v sobě kraniosakrální biodynamickou terapii s dalšími metodami. Přináší s sebou práci s myslí i tělem zároveň. Při práci s myslí nám mohu být nápomocny i koučovací postupy. Ovšem vše je založené na vědomé práci s tělem. Nejde o masáž ani o terapii, kde si sednete v křesle a povídáte, jde o kontakt s tělem, jeho moudrostí a naslouchání uzdravujícím procesům v něm. Přesto úvod každého ošetření zahrnuje rozhovor a poté i samotné ošetření na lůžku, které je ale velmi jemné a příjemné. Dostat se můžeme v práci i mimo lůžko, při práci v prostoru a s pohybem, to vše můžete zažít při ošetření metodou Selfbalancing.

Metoda SELFBALANCING®

 • poskytuje celkový pohled na organismus a jeho fungování,
 • vychází z kraniosakrální biodynamiky a bodyterapie,
 • využívá prvky pohybové terapie,
 • dává konstelační pohledy na zdraví a jeho projevy,
 • zapojuje i koučinkové přístupy a práci s omezujícími přesvědčeními,
 • naučí vás naladit se na matrici zdraví,
 • pracuje s intuitivní medicínou a biodynamickým polem,
 • vede k návratu ke zdraví a plnému prožívání zdraví v těle.

Ošetření metodou SELFBALANCING® probíhá ve 2 částech. Nejprve se praktikant seznámí se svým klientem během úvodního rozhovoru. Společně pojmenují případné zdravotní obtíže a hledají pozadí jejich kořenů.

Pak přichází samotné ošetření na masérském lehátku. Klient se položí oblečený na lehátko a praktikant ho vede respektujícím způsobem ke ztišení a naslouchá přirozeným projevům těla. Vede ho k nastartování ozdravných procesů a uvolnění napěťových vzorců.

Vše probíhá v soustředění na přítomnost a klient může sdílet své pocity kdykoliv během ošetření. Nejčastěji jde o příjemné a uvolňující pocity. Ovšem při práci na větších traumatech může dojít i k dynamičtějším projevům, vždy ale jen tak, aby byla zachována integrita ošetřovaného.


Bodyterapeut - pohled absolventa výcviku

Postupně se noříte do stavu soustředění, ukotvujete své tělo a zklidňujete mysl. Připravujete bezpečný prostor pro svou práci. Před vámi na lůžku leží klient připravený na biodynamickou práci. Jako průvodci jej vedete k propojování a naslouchání moudrosti svého těla a znovunalezení spojení sama se sebou. Dochází k uzdravování, aby mohl váš klient zažívat v běžném životě vitalitu i radost ze sebe sama. Tato krásná a hluboká práce se stává vaším posláním a vy prostředníkem pro prožívání celistvosti a vitality, tolik v dnešní době potřebných atributů života.

Poznávání sebe sama - pohled absolventa výcviku

Díky vytříbené vnímavosti a citlivosti k vlastnímu tělu se lehce noříte do klidu a naslouchání vnitřních systémů vašeho těla. Pomocí znalostí intuitivní anatomie a fyziologie dokážete rozluštit, jak k vám jednotlivé orgány promlouvají. Vnímáte vše, co vám tělo sděluje a vy zažíváte hluboké propojení s celým vesmírem uvnitř sebe. Tato sebeobjevná pouť přináší do vašeho života spojení se sebou, více vitality, pocity sebeuvědomění a sebepotvrzení. Vaše kvalita života se zlepšuje a vy si sami uvědomujete a lépe odstraňujete nezdravé návyky. Užíváte si své tělo, hýčkáte ho a prožíváte vše díky tomu v mnohem větší intenzitě.

Jednotlivé tematické okruhy výcviku:

 • srdce a cévní systém
 • struktury, fascie, energetické dráhy
 • kosterní systém
 • hormonální systém
 • symbióza vs. autonomie
 • imunitní systém
 • mozek a nervový systém
 • polarity vs. harmonie v životě člověka
 • další techniky a metody ozdravování těla
 • koučovací a psychoterapeutické minimum pro biodynamickou práci

Poslední 2 ze zmiňovaným tematických okruhů budou vedeny zkušenými externími lektory, odborníky na daná témata. Uvítat budeme moci např. Lenku Chuchutovou - fyzioterapeutku a odbornici a ženská témata, Hanu Šrámkovou - zkušenou koučku a odbornici na práci s přesvědčeními, Mišku Pisarčíkovou - bodyterapeutku, cvičitelku kraniosakrální jógy a tvůrkyni nádherných mandal nebo Markétu Plívovou - kouzelnici s hlasem a hlasovou terapeutku. 

Reference

"Ráda bych vyjádřila poděkování a vděčnost, že jsem na svojí cestě měla možnost potkat Kateřinu a setkat se osobně s její prací. V minulosti jsem opakovaně navštěvovala ošetření metodou Kraniosakrální terapie, avšak nikdy tato ošetření neměla na moje tělo a mysl tak hluboký dosah a okamžitý pozitivní posun, jako je to v případě ošetření u Kateřiny. Ve spolupráci s Katkou vnímám velikou pravdu, že terapeut vás umí dovest do hloubky, kterou sám osobně navštívil, k místům, kterými sám prošel a k bolesti, kterou sám v sobě uzdravil. Terapie Kateřiny vedou klientka k uzdravení těch nejbolestivějších a nejhlubších traumat. Znám práci Katky již pár let a v minulosti jsme spolu spolupracovali na jiných projektech v oblasti osobního rozvoje a osobní transformace. Vím, jak krásnou, ale náročnou a hlubokou cestou za posledních 17 let prošla a jak lidsky kvalitní člověk je. Bez váhání řadím Kateřinu mezi špičku mezi terapeuty v ČR a z celého srdce ji přeji, aby ve svém poslání i osobním životě byla dále tak naplněná, šťastná a úspěšná, jako tomu mohu být přítomna nyní. Ze srdce děkuji"

Hana Šrámková (koučka)

"Kateřina je velmi empatická a vnímavá žena. Dokáže se dobře naladit na klienta a jeho příběh. Má rozsáhlé osobní zkušenosti a prošla rozličnými kurzy a výcviky zaměřenými na terapeutickou práci a práci s traumatem. Při sezení s ní se cítím bezpečně a vím, že se mohu při naší společné práci pustit do sdílení a otvírání i velmi osobních témat. Je pro mě dobrou průvodkyní na cestě krajinami duše i těla."

Tereza Pospěchová (psychoterapeutka)

Projděte se mnou ročním výcvikem

Výcvik metody SELFBALANCING® probíhá během osobních setkání po celý rok, tedy 10 měsíců po sobě. O prázdninách (červenec a srpen 2022) jsou 2 měsíce volnější.


Každý měsíc proběhne 1 víkendové osobní setkání v SELF studiu v Týnské uličce 6 na Starém Městě v centru Prahy. Startujeme v dubnu 2022 otevřeným seminářem, který je zároveň úvodním seminářem celého výcviku. Poslední setkání proběhne opět v dubnu 2023.


Součástí výcviku je řada přednášek i několik workshopů, praktické nácviky, výměnná ošetření s dalšími studenty, zkušební ošetření s lidmi z vašeho okolí. Jistotu vám dodají 2 supervizní setkání v menší skupině, kde bude prostor pro dotazy z praxe. Během prázdnin dostanete úkoly pro domácí zpracování.


Minimální počet studentů je 6, maximální 10 pro zachování intimní atmosféry při hlubinné práci s tělem a jeho systémy.


Celková časová dotace výcviku je 180 hodin.


Výcvik je zakončený certifikátem po absolvování minimálně 80 % výuky. (Prakticky je možné chybět na dva termíny, které nejdou po sobě, a doplnit si ho samostudiem.)


Na základní výcvik můžete navázat i druhým rokem výcviku, který půjde do mnohem větší hloubky a kontextu, aby váš přístup byl opravdu hlubokým průnikem do fyzické i duchovní úrovně Bytí.


Se všemi zájemci o tento výcvik si nejprve zavolám. Během callu se ujistíte vy i já, že je výcvik metody SELFBALANCING® právě pro vás a pokud si řekneme společné ANO, uvítám vás v něm s otevřenou náručí. O termín callu mi, prosím, napište na Messenger Kateřina Hrabec.

Momentky z výcviku

Během výcviku se budete učit:

 • skrze svůj vlastní prožitek kontaktovat postupně všechny struktury v těle (systémy, jednotlivé orgány, fascie,...),
 • naladit se na vlastní biodynamické rytmy těla,
 • nacházet biodynamické rytmy i u ostatních účastníků výcviku,
 • objevovat místa, která potřebují péči, pozornost a uzdravování,
 • spoustu praktických i teoretických informací,
 • jak úspěšně rozjet svou vlastní praxi,
 • jak pracovat s duševní stránkou a duchovně pojmout svou praxi.

Přijďte na otevřený seminář

Video reference:

Roční výcvik metody SELFBALANCING® v číslech:

 • 1 úvodní call
 • 1 otevřený seminář v Praze
 • 180 hodin výcviku
 • 10 víkendových setkání
 • maximálně 10 účastníků
 • 2 měsíce "volna" během prázdnin a trochu domácího studia :-)
 • 1 dobrovolné setkání v rámci prázdninového volna pro utužení kolektivu
 • 4 externí lektoři
 • 2 supervizní setkání
 • nepočítaně praktických nácviků, výměnných ošetření, zkušební ošetření a vlastních terapií
 • 1 certifikát o absolvování

Termíny víkendových setkání:

27. - 29.5. 2022 - otevřený seminář v SELF Studiu v centru Prahy - podrobné info a přihláška zde.

Víkendová setkání v termínech 

1. modul 27. - 29. 05. 2022
2. modul 24. - 26. 06. 2022
3. modul 16. - 18. 09. 2022
4. modul 14. - 16. 10. 2022
5. modul 09. - 11. 12. 2022
6. modul 20. - 22. 01. 2023
7. modul 10. - 12. 02. 2023
8. modul 03. - 05. 03. 2023
9. modul 21. - 23. 04. 2023
10. modul 19. - 21. 05. 2023

Časový rozvrh setkání

 • pátek: 10 - 13 hod. a 15 - 19 hod.
 • sobota: 10 - 13 hod. a 15 - 19 hod.
 • neděle: 10 - 13 hod. a 14.30 - 16.30 hod.

Pokud by náš výcvik přerušila coronavirová pandemie, plánuji online verzi daných termínů výcviku.

Cena výcviku metody SELFBALANCING®:

Informace o ceně a možných splátkách si povíme na úvodním callu ZDARMA, kde se vám budu až 30 min věnovat a můžeme se poznat blíž. Těším se na vás.

Celý výcvik je možné zakoupit až po absolvování otevřeného semináře Poznej SELFBALANCING® a po úvodním callu, kde se seznámíme, řekneme si detaily k výcviku a zjistíme, zda je prostor otevřený vzájemné spolupráci a zda jsem já vhodnou osobou pro tuto roční biodynamickou cestu.

Máte dotazy?

Nejste si jistí, že všemu rozumíte? Zeptejte se mě na Messengeru Kateřina Hrabec. 


Pokud cítíte volání a máte chuť se přidat, bude mi velkou ctí vás na cestě doprovázet. Vítejte na palubě. Tedy prozatím na molu a pokud vás během našeho rozhovoru, kde si přiblížíme vše, co vás k výcviku může zajímat, řekneme společné ANO, pak mi bude radostí vás pozvat i na pomyslnou palubu. O společný call mi napište do Messengeru.


Celý výcvik je možné zakoupit až po absolvování otevřeného semináře Poznej SELFBALANCING®.

Chci se zeptat na výcvik