Spirituální koučink

Individuální konzultace?... spíš spirituální koučink

  • Hledáte nový směr svého pracovního zaměření?
  • Máte potřebu ve svém životě udělat zásadní změnu, ale nevíte kde začít?
  • Trápíte se v nefungujících nastaveních?
  • Nemáte šťastné partnerství?
  • Cítíte se vyprahlí či pracovně vyhořelí?
  • Nebo jen necítíte v životě radost a naplnění a nevíte, jak z toho ven?


Individuální konzultace nabízí možnost nahlédnutí a řešení různých témat z vašeho života, ve kterých si potřebujete udělat jasno, kde můžeme společně najít možné cesty vedoucí k vyřešení, porozumění a pochopení situace. 

Už jsem upustila od jednorázových konzultací a naplno poslechla volání své duše po opravdovém průvodcovství na cestě s klientem. Potřebuji vidět, jak se klient během naší cesty mění, jak se staví víc a víc do své síly a je ochoten uvidět svou PRAVDU. Pravdu bez dramat, obětí, bezmoci a z pohledu tady a teď. To je pro mě největším zadostiučiněním. 

Pracuji pomocí ověřených osobnostně-rozvojových technik (např. EFT – Emocional Freedom Technique, konstelační a systemické přístupy, techniky práce s tělem dle přístupu Michaela Barnetta, koučinkový výklad karet, spirituální zen-koučink aj.) nebo úplně intuitivně a s každým klientem volím jedinečnou cestu pro řešení právě jeho zakázky.

Neumím aplikovat instantní řešení, neumím věštit šťastnou budoucnost, nedokážu zázraky a neumím vyřešit nic bez klientova přičinění. Klient se celého procesu aktivně účastní, protože jen tak je možné dosáhnout trvalých změn. 

Někdy můžeme dosáhnout viditelných změn rychleji, jindy celá cesta trvá delší čas, vše je závislé na klientovu přístupu, míře uvědomění, že za veškeré situace v našem životě neseme vlastní zodpovědnost, a chuti ke změně. 


Jedině s odvahou a opravdovou touhou odstranit ze života situace, vztahy a nastavení, která nám neslouží, jsme schopni svůj život opravdu měnit. 

Kateřina HrabecÚloha má je být průvodcem, ochranou, spojencem a podporou při klientově procesu znovuobjevení ztracené sebedůvěry, respektu k sobě samému a  své pravé podstaty.


Nabízím Vám při cestě k objevování řešení Vašich zakázek tyto formy individuálních konzultací:

Spirituální zen-koučink – Vnitřní restart

Program Vnitřní restart je unikátní metoda osobního rozvoje, která velmi efektivně mění podvědomá nastavení, která brání plnému prožívání a žití plného potenciálu. Pomáhá na cestě k vědomějšímu prožívání našeho života ve všech jeho souvislostech. Během práce používám jedinečnou kombinaci práce koučinkové, metody EFT a EFT Matrix, postupů Theta healing a systemicko-konstelačních prvků. Zjednodušeně se jedná o kombinaci přístupů práce s tělem a práce motivační. Celá metoda vznikla během mého studia a více než 17leté osobní zkušenosti s práce s klienty, kdy jsem na základě svých prožívání a zpětných vazeb vytvořila tuto originální „recepturu“, díky které jsem zaznamenala u sebe i svých klientů největší úspěch a efekt.

Neordinuji slepě univerzální řešení, má úloha je být průvodcem při procesu znovuobjevení ztracené důvěry v sebe, svého pravého já a „nastartovat“ tak s klientem novou vědomější etapu jeho života.

Více o programu zde...
Spirituální zen-koučink – Vnitřní restart

Program Vnitřní restart je unikátní metoda osobního rozvoje, která velmi efektivně mění podvědomá nastavení, která brání plnému prožívání a žití plného potenciálu. Pomáhá na cestě k vědomějšímu prožívání našeho života ve všech jeho souvislostech.

Tuto službu můžete využít jako dárek, pokud cítíte, že by mohla pomoci utřídit v mysli postoje a místo nefunkčních vzorců do mysli vpustit ta přesvědčení, která tvoří variantu života v prosperitě, zdraví a radosti.