Program Spirituální zen-koučink - Vnitřní restart

Program Vnitřní restart je unikátní metoda osobního rozvoje, která velmi efektivně mění podvědomá nastavení, která brání plnému prožívání a žití plného potenciálu. 

Pomáhá na cestě k vědomějšímu prožívání našeho života ve všech jeho souvislostech. Během práce používám jedinečnou kombinaci práce koučinkové, metody EFT a EFT Matrix, postupů Theta healing a systemicko-konstelačních prvků. 

Zjednodušeně se jedná o kombinaci přístupů práce s tělem a práce motivační. Celá metoda vznikla během mého studia a více než 15leté osobní zkušenosti s práce s klienty, kdy jsem na základě svých prožívání a zpětných vazeb vytvořila tuto originální „recepturu“, díky které jsem zaznamenala u sebe i svých klientů největší úspěch a efekt.


Neordinuji slepě univerzální řešení, má úloha je být průvodcem při procesu znovuobjevení ztracené důvěry v sebe, svého pravého já a „nastartovat“ tak s klientem novou vědomější etapu jeho života.

 

Celý základní modul zahrnuje 10 individuálních konzultací v délce cca 90 min., ve kterých pracujeme dle předem stanoveného rámce, jenž si stanovíme na první schůzce. Zároveň si klient zpracovává v období mezi jednotlivými setkáními zadání na domácí vypracování. V rámci trvání celého modulu je k dispozici e-mailová podpora. Navíc je na začátku úvodní 30 min. online setkání, které je poskytnuto zdarma. Toto počáteční setkání slouží k seznámení se spolu navzájem i s prací a přístupem tak, aby každý klient měl možnost vyzkoušet si společnou práci, udělal si konkrétní představu o této metodě a mohl se stanovit směr a témata společné práce. Pokud si "sedneme", může naše společná pouť začít...

Zde se řídím heslem „Zeptej se klienta, zda je ochoten vzdát se všech symptomů, názorů, přesvědčení a domněnek o svém stavu. Pokud ano, vydej se s ním na cestu objevování zázraku jeho života“. 

Tedy ne s každým klientem je tato cesta možná, ale s každým, kdo se opravdu rozhodne vyrazit, se cesta stane zázrakem.

Program Vnitřní restart je unikátní metoda osobního rozvoje, která velmi efektivně mění podvědomá nastavení, která brání plnému prožívání a žití plného potenciálu. Pomáhá na cestě k vědomějšímu prožívání našeho života ve všech jeho souvislostech.

Tuto službu můžete využít jako dárek, pokud cítíte, že by mohla pomoci utřídit v mysli postoje a místo nefunkčních vzorců do mysli vpustit ta přesvědčení, která tvoří variantu života v prosperitě, zdraví a radosti.