Práce s traumatem - Somatic Experiencing - sezení

Pro úspěšnou práci s traumatickými obsahy je klíčem pracovat s tělem. Během vedeného rozhovoru se můžeme podívat na témata či zážitky, které obsahují náročné výzvy, jimž jsme čelili nebo čelíme a které v našem těle zůstávají nedořešené a komplikují nám život.


Metoda Somatic Experiencing, tedy Somatické prožívání je metodou, která pracuje primárně s nervovou soustavou a pomáhá skrz vedený rozhovor dokončovat proces aktivace nervové soustavy, edukuje o tom, jak lidská nervová soustava funguje a pomáhá klientům rozšiřovat vědomí seberegulace. 

Zároveň pomáhá klientům nedokončený proces aktivace, ze kterého vzniká trauma nebo traumatická zkušenost, zpracovat a tělo osvobodit od nadměrného zatížení a omezeného prožívání. Navrací klid do těla a pomáhá nacházet cesty tam, kde dříve byla jen bezmoc, strach, nesvoboda, disociace.


Sezení trvá 60 min., v rámci rozhovoru se podíváme, jaká témata jakým způsobem zaznamenalo naše tělo a pomůžeme se od těchto náročných situací osvobodit tím, že budeme nacházet novou cestu, jak se na ně podívat a hledat možnosti, jak je nově zpracovat, aby nás stále nezatěžovaly.


Skrz pozornost a péči o tělo hledáme stavy bezpečí a uvolnění a prostřednictvím následování procesů, které vycházejí z reakcí na ohrožení napříč celou živočišnou říší, přinášíme do těla a do uvědomění nový zážitek svobody a klidu.

Neřešíme příběhy, které stojí v pozadí našich problémů, řešíme reakci těla na zatížení, které nám tyto příběhy v těle zanechávají.