Terapie Uzdrav své ženství - 5 setkání

Společná cesta, kde Tě provázím, ženo odvážná, k znovunalezení pevné půdy pod nohama. Znovu společně budeme objevovat svět, kde jsi ženou ráda, kde můžeš žít život v radosti, plnosti a být tvůrkyní svého naplněného života.

Cena
17 500 Kč
Dostupnost:
Skladem
ks

Terapie navazuje na úvodní konzultaci Uzdravené ženství, bez úvodní konzultace tuto terapii nenabízím. Výjimkou je možnost, že s ženou již nějaký čas pracuji formou S.E.L.F. terapie Selfbalancing metodou a na uzdravování tématu ženské intimity jsme se spolu dohodly nebo vzešla z dřívější spolupráce.

V terapii se už naplno, ale v jemnosti pustíme do práce uzdravování ženství a hledání síly a autonomie i přes zažité náročné zkušenosti narušení intimních hranic sexuálním zneužíváním, znásilněním nebo zneužíváním jiné formy. 

Tato práce je mým posláním, s ženami procházím postupně a v jemnosti budováním nových otisků, znovunalézáme radost z toho být ženou. Hledáme barevnost, volnost a radost tam, kde dříve byl jen strach, temno, vina, úzkosti, zmar a nedůvěra.

Pracuji formou práce s tělem, imaginacemi, pohybovou terapií, dalšími technikami uvolňování napětí pomocí smyslových a kreativních terapií (po kousíčcích zvykáme tělo a mysl na nové bezpečné zkušenosti, učíme sluch, hmat, čich novým otiskům), hledáme vyjádření zažitého klidnou formou bez navyšování napětí. Dynamickým projevům se ale nevyhýbáme, vždycky jen tak, jak je v danou chvíli potřeba, aby integrita zůstala zachována a silný náboj se mohl v bezpečí vybít.

S ženami procházím vše, co jsem sama na sobě zažila, vyzkoušela a co jsem si ověřila jako nápomocné, funkční i jak to jen jde radostné. 

Učíme se spolu znovu pohlížet na svět jako na bezpečné místo nebo přesněji na místo, kde se o sebe dokážu postarat a vše náročné a těžké, co jsem zažila, umět přetvořit jako posilující zkušenosti, která mi už nebrání žít život podle svých představ a stát se tak tvůrkyní svého radostného a naplněného života, stát se ZNOVUZROženou. 

Tato forma terapie obsahuje 5 osobních setkání (může se ev jednat i o setkání online - vše dle domluvy). Každé setkání v délce cca 120-150 min (2-2,5 hodiny max), abychom měly čas a nespěchaly na sebe. Je to cesta jemného objevování sebe sama, své síly i přes zažité zkušenosti a uznání své křehkosti a potřeby jemného zacházení, proto je nutné si dát dost času na společnou práci. Těším se na setkání a děkuji Ti za důvěru.