Konzultace EmotionAid - první pomoc od stresu

Co je EmotionAid?

EmotionAid je metoda emoční první pomoci pro práci se stresem. Je to účinný nástroj jak v krátkém čase efektivně snížit vysokou hladinu vnímaného stresu na běžnou úroveň.


Stres se v dnešní době stal novou civilizační chorobou, která se dotýká každého jedince naší společnosti.

Metoda EmotionAid vznikla jako účinný nástroj intervence v případě konfrontace se situacemi s vysokým emočním stresovým nábojem. Vznikla jako nástroj rychlé pomoci na základech Somatic Experiencing - terapeutického nástroje pro práci s traumatem.


EmotionAid není terapií, je to nástroj první pomoci od vysoké hladiny stresu. EmotionAid nepracuje s traumatem, pouze uvolňuje vysokou hladinu stresové reakce rychlou a účinnou intervencí.


Jak probíhá konzultace EmotionAid?

EmotionAid je velmi efektivní a rychlá metoda, její výsledky lze pocítit už po 20-30 minutách práce. Celková časová dotace konzultace je proto 60 min, za kterou dokážeme zpracovat vysoký emoční náboj a klient odchází integrovaný a orientovaný v znovu nabité zóně klidu.

Pracujeme formou rozhovoru, který je veden se zaměřením na tělo, jeho prožívání v tady a teď, pracujeme s pojmem pociťovaný smysl (obracíme pozornost na vnímání na úrovni těla, které se vztahuje ke konkrétním emocím, obrazům, vzpomínkám, pohybům a významům).

Všemu předchází klientova edukace, aby přesně věděl, jako formou budeme pracovat. Celý protokol EmotionAid sestává z 5 jednoduchých kroků, kterými je klient postupně veden praktikantem.

Obsah zakázky je důležitý okrajově, hlavní fokus je zaměřen na uvolnění aktivační reakce autonomní nervové soustavy a vedení celého nervového systému těla k vybití stresového náboje a zklidnění.

Je úžasné vidět, jak za velmi krátkou dobu dokáže klient z vysoké míry vnímaného stresu klesnout na běžnou úroveň psychické pohody a nízkou, téměř nulovou hladinu stresové reakce v souvislosti se zakázkou, kterou klient přinesl na konzultaci k řešení.

Pojďte se mnou poznávat novou úroveň psychické pohody a dopřejte svému tělu upustit napětí, které shromažďuje díky hektickému tempu doby.